ชื่อไทย : เอื้องคำเหลี่ยม
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องคำปากไก่, เอื้องคำภู (เลย) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium trigonopus Rchb. f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำตรง รูปรี ยาว 10-15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ผิวเป็นร่องตื้นๆ สีเขียวหม่นอมเหลือง มีขนสั้นละเอียดสีดำประปรายใกล้ยอด ขึ้นชิดกันเป็นกอ
ใบ :
มี 4-5 ใบ ใกล้ยอด รูปรี ขนาด 7-10 ? 2-2.5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและแข็ง ปลายเว้าหยักแหลม
ดอก :
เดี่ยวเกิดตามข้อใกล้ยอด ก้านดอกและรังไข่เป็นสัน 3 เหลี่ยม ยาว 2-2.5 ซม. ขนาดดอกประมาณ 3 ซม. กลีบค่อนข้างอวบน้ำและคงรูป กางออกจากกันไม่มากนัก ผิวกลีบปากด้านบนเป็นตุ่มเล็กๆ ดอกมีกลิ่นหอมแรง บานทนหลายวัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า จีน และลาว

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554